Rynek kapitałowy

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Rynek kapitałowy 

Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, który ze względu na specyfikę, rynek finansowy podzielono na rynek pieniężny, kapitałowy, instrumentów pochodnych i walutowy (więcej na ten tematna stronie rynek finansowy).

Na rynku kapitałowym, podobnie jak na rynku finansowym obraca się instrumentami finansowymi. Dla rynku kapitałowego  są to instrumenty transferu kapitału, w których jedna strona dysponująca nadmiarem kapitału (inwestor), przekazuje go stronie potrzebującej kapitału. Do instrumentów transferu kapitału należą instrumenty dłużne oraz instrumenty udziałowe. W przypadku instrumentów dłużnych inwestor (pożyczkodawca) udostępnia swój kapitał pożyczkobiorcy ( skarb państwa , bank komercyjny, gmina) za co otrzymuje kapitał dodatkowy (będzie to stopa procentowa). W przypadku instrumentów udziałowych inwestor za udostępnienie kapitału otrzymuje udziały, co wiąże się często z prawem współwłasności. Granicą jaką oddziela rynek kapitałowy od rynku pieniężnego jest termin zapadalności instrumentów finansowych, który w wielu krajach jest usankcjonowany prawnie i wynosi jeden rok.

RYNEK KAPITAŁOWY

Rys. Schemat tradycyjnego podziału instrumentów finansowych na rynku kapitałowym.

Do instrumentów finansowych rynku kapitałowego należą:

a) obligacje;

b) akcje;

c) inne instrumenty udziałowe takie jak: jednostki uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy inwestycyjnych oraz certyfikaty indeksowe.

Więcej na temat instrumentów finansowych rynku kapitałowego czytaj na stronach akcjeobligacje skarbowe, obligacje korporacyjne i obligacje komunalne.

Zobacz także:

 • rynek kapitałowy chomikuj;

 • rynek kapitałowy definicja;

 • rynek kapitałowy funkcje;

 • rynek kapitałowy i finansowy;

 • rynek kapitałowy instrumenty;

 • rynek kapitałowy pdf;

 • rynek kapitałowy w Polsce;

 • rynek kapitałowy wikipedia;

 • międzynarodowy rynek kapitałowy;

 • nasz rynek kapitałowy;

 • polski rynek kapitałowy;

 • rynek pieniężny i kapitałowy.